Методи и Технология

Познаването на съвременните технологии при производството и използването на строителните материали, крайни покрития, обшивки и др. ни позволяват творчески подход при комбинирането на различни компоненти и инженерни решения.

Виж повече

Основи

Основите на къщата с дървена конструкция се проектират съобразно действащата нормативна база, съгласно геоложки доклад и вертикална планировка. Обикновено основите  представляват подходящо армиран ивичен бетонен фундамент, разположен  под носещите стени.

Виж повече

Стени

Иновативният метод за изграждане на стените на къщите с дървена конструкция е същият, който от десетилетия се използва при облеклото на полярните пътешественици – многослойно редуване на материали с различна функция. Както човешкото тяло трябва да бъде защитено от студ и пек, от сняг, вятър и дъжд, да диша, да се вентилира и да има възможност свободно да отделя влага без да се допуска кондензация, така и стените на съвременната къща трябва да са изградени от няколко слоя със строго специфична функция и в точно определен ред.

Виж повече

Подове

Виж повече

Тавани

Виж повече

Покрив

Покривът на къща с дървена конструкция (сглобяема дървена къща) не се отличава от добре изградените покриви на конвенционалните сгради. Предимството му е, че е част от цялостния конструктивен замисъл, което го прави по-надежден. Покривните покрития са стандартни – битумни, керамични, бетонни керемиди, вълнообразни битумни листове и други. Препоръчително е да се изпълни т.н. „вентилиран покрив”, който осигурява надеждна защита, съчетана с климатичен комфорт на подпокривните пространства.

Виж повече

Врати и прозорци

От техническа гледна точка изборът на врати и прозорци за къща с дървена конструкция няма отношение към вида на строителството, а се определя от изискванията за енергийна ефективност и предпочитанията на клиента.

Виж повече

Инсталации

Електричество и осветление

Главно табло с автоматични прекъсвачи и задължителна дефектотокова защита. Силова и осветителна инсталации от СВТ кабели с подходящи сечения, положени в гофрирани тръби. Слаботокови инсталации за СОТ, телевизия и интернет. Заземяване и мълниезащита.

Водопровод и канализация

Водопроводна и канализационна разводка, заложени още във фундамента на къщата, съобразени с проекта и местоположението на санитарното обзавеждане и мокрите помещения. Консултации с наши партньори за изграждане на самостоятелни пречиствателни станции за обекти, които нямат достъп до канализация.

Отопление, вентилация, климатицация

Нашите проектанти ще ви предложат пълната гама от съвременни решения за отопление – термопомпи, камини с водна риза, електрически и котлета на твърдо и течно гориво, климатизация, водно подово отопление, стенно отопление и комбинация между изброените. Можем да изпълним или предвидим за допълнително монтиране соларни панели за БТВ. Предлаганите от нас решения са съобразени с конкретните изисквания, като осигуряват пълна автоматизация или лесна ръчна настройка и поддръжка, бързо „зазимяване” или пускане в експлоатация за сезоните обекти.

Виж повече

Енергийна ефективност и екологична отговорност на къща с дървена конструкция

Според европейската директива всички новопостроени сгради след 2020 година трябва да бъдат с нетно потребление на енергия за отопление близко до нулевото, като не използват енергия от полезни изкопаеми. Подобряването на енергийна ефективност на сградите е един от най-перспективните начини за борба с последиците от индустриализацията и разхищението на енергия от невъзобновяеми източници. В сравнение с конвенционалното строителство, в къщите с дървена конструкция се постига много по-добра енергийна ефективност благодарение на използваните материали и технологии.

Виж повече