Енергийна ефективност и екологична отговорност на къща с дървена конструкция

Къщите, които ние проектираме и изграждаме, са разумен компромис между ефективност и цена. На този етап, според нас, за широко прокламираните „пасивни къщи” е твърде рано да се говори като за реална алтернатива на масовото жилищно строителство. Причината да сме убедени в това е, че за постигането на характеристиките на „пасивна” в енергийно отношение къща са необходими толкова и такива материали, че отделените при производството им парникови газове в пъти надвишават количеството, което би се отделило при добиването на спестената енергия! Затова „Екофория” прилага по-сдържан подход в проектирането, който осигурява максимален ефект с минимални допълнителни разходи. С правилно оразмерена топлоизолация на стените, подовете и покрива, с вентилирани фасади, вентилиран покрив и качествена дограма се постигат напълно удовлетворяващи резултати, без да се изпада в крайности. Стойностите на обобщения коефициент на топлопреминаване /тавани, стени, подове/ при нашите къщи са близки до тези на нискоенергийните сгради, което предполага разход на енергия за отопление и охлаждане по-нисък с 35-40 % в сравнение с конвенционалното строителство при производствен разход в пъти по-нисък от необходимия за т.н. „пасивна къща”!

Високата екологична отговорност е личен избор, който ние сме направили, и затова в изграждането на къщите с марка „Екофория” влагаме само детайли от дървесина, добита от менажирани гори. За импрегнация и защита използваме само екологични материали, чиито активни съставки се разпадат по биологичен път и са напълно безвредни за използващите продукта и околната среда. Предлаганите от нас решения в жилищното строителство са съвременен отговор на вечното предизвикателство как да се построи по-уютен, по-комфортен, по-сигурен и дълговечен дом на разумна цена!