Покрив на къща с дървена конструкция

Покривът на къща с дървена конструкция (сглобяема дървена къща) не се отличава от добре изградените покриви на конвенционалните сгради. Предимството му е, че е част от цялостния конструктивен замисъл, което го прави по-надежден. Покривните покрития са стандартни – битумни, керамични, бетонни керемиди, вълнообразни битумни листове и други. Препоръчително е да се изпълни т.н. „вентилиран покрив”, който осигурява надеждна защита, съчетана с климатичен комфорт на подпокривните пространства.

Покривът на къщата на сглобяема дървена къща (къща с дървена конструкция) не се отличава от добре изградените покриви на конвенционалните сгради. Предимството му е, че е част от цялостния конструктивен замисъл, което го прави по-надежден. Покривните покрития са стандартни – битумни, керамични, бетонни керемиди, вълнообразни битумни листове и други. Препоръчително е да се изпълни т.н. „вентилиран покрив”, който осигурява надеждна защита, съчетана с климатичен комфорт на подпокривните пространства.

Носещата покривна конструкция се изгражда от слепен иглолистен дървен материал с влажност 10-14%. Сеченията на гредите и ребрата се изчисляват спрямо вида на избраното покривно покритие и данните за натоварването от сняг за съответния регион. Получените носещи рамки се затварят от едната или и от двете страни с MFP или OSB-3 с дебелина 12-18мм, а където е необходимо въздушната междина се запълва с изолационен материал (подходяща минерална вата или машинно нанесена полиуретанова пяна). За хидроизолация и пародренаж се полага усилена трислойна мембрана с висока паропропускливост. Върху нея се монтират летви и контралетви за осигуряване на вентилирана зона под керемидите (за керамични и бетонни керемиди).

„Екофория” препоръчва:

  • Вентилиран покрив с бетонни керемиди.
  • Безшевни улуци, изработени и монтирани на място.
  • Изграждане на мълниезащита.
На принципните схеми са показани различни варианти за изпълнение на покрив – със и без изолация и вентилиране.