Знаем, че създаването на дом-мечта изисква взимането на важни решения, затова отговорно и търпеливо ще Ви обясним целия процес – от идейния проект до избора на обзавеждане! Напълно безплатно и без ангажименти за строителство, ще подготвим портфолио с предложения, съобразени с Вашия бюджет, специални изисквания или дори само абстрактни идеи. С помощта на компютърна визуализация ще Ви покажем Вашия бъдещ дом, за да Ви улесним при взимането на окончателни решения по дизайна.
Ние не работим с готови стандартни (типови) проекти! Напротив, държим всички къщи, които проектираме и изграждаме, да са уникални и в максимална степен да изразяват взаимодействието между индивидуалните желания на клиента и високия професионализъм. Няма „изгубено време” при съвместното създаване на идейния проект, защото за нас това е творчески процес „на хартия”, а Вие ще живеете в реализираните чертежи! Затова каквито и индивидуални изисквания да имате към своя бъдещ дом, ние ще ги вземем под внимание при проектирането, ще ги анализираме, ще ги съгласуваме с Вас и ще ги изпълним!
Нашите партньори и доставчици на материали са сред най-уважаваните в Европа. Ще Ви предоставим всички необходими сертификати за качество и съответствие с българските и европейски стандарти. След одобрение на проектите ще Ви предложим договор за изпълнение с точно упоменати технически параметри, срокове и цена. Гаранционните ни срокове за отделните елементи на сградата съответстват на разпоредбите на ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България. Но истинската гаранция са нашият опит и фирмена политика за дълготрайно сътрудничество, свидетелство за които са препоръките от доволните ни клиенти!
По време на строителството ще поддържаме непрекъсната връзка с Вас и ще ви информираме за напредването на обекта. Нашите отношения не приключват с изпълнението на договора и изтичането на гаранционните срокове! Всяко Ваше желание, възникнал въпрос или необходимост от съдействие, ще срещне разбиране и подкрепа. Ако имате нужда от допълнителни услуги, консултации или оптимизиране, нашият  екип от специалисти ще бъде на разположение с целия си опит и познания!

„Не знам откъде да започна…”  Лесно е – свържете се с нас сега и ние ще Ви помогнем!