Методи и технологии

Познаването на съвременните технологии при производството и използването на строителните материали, крайни покрития, обшивки и др. ни позволяват творчески подход при комбинирането на различни компоненти и инженерни решения.

Методи:

В практиката за строеж на къщи с дървена конструкция са се наложили два основни подхода. При първия сградата се издига от предварително произведени панели, а при втория се изгражда на място от предварително подготвени детайли. „Екофория” има опит и в двата способа, като при проектирането и избора на метод взимаме под внимание следното:

  • географския район и сезона, в който ще се строи;

  • сроковете;

  • достъпа до строителната площадка;

  • нормативната база;

Технологии:

Носещата структура на къщата с дървена конструкция е  колонно-гредова, с редова вертикална решетка от ребра. Където се налага да се премостват особено големи пространства се използват видими или скрити дървени ферми.

Всички детайли са от дървесина с влажност 10-14%. Гредите и колоните са от фабрично слепени, клинозъбно снадени заготовки, което ги прави изключително устойчиви на натоварвания. (Сертификатите за съответствие можете да видите тук). Сглобяването се извършва с винтове с подходящи сечения, метални планки и болтове, шпилки.

Ребрата на редовата вертикална решетка варират от 100х50 до 180х60 (в милиметри). Върху получената дървена рамка двустранно се монтират плоскости от слепени под високо налягане частици – MFP или OSB-3 (Сертификатите за съответствие можете да видите тук). Топлоизолацията се осигурява от минерална вата, експандиран (EPS) или екструдиран (XPS) полистирол, машинно нанесен полиуретан.

Защитата от гъбички, плесени и пожар се осигурява чрез потапяне в разтвор или под налягане в специални камери. (Сертификатите за съответствие можете да видите тук)

Проектираните и построени от „Екофория” ООД жилищни сгради с дървена носеща конструкция са сеизмично по-устойчиви от конвенционалните, осигуряват изключителен акустичен и климатичен комфорт, лесни са за поддръжка, отопление и охлаждане, защитени са от климатични въздействия и най-важното:

  • те са адекватно, съвременно и дълговечно решение на въпроса за Вашия дом!