Често задавани въпроси

В какъв срок се изработват сглобяеми къщи (къщи с дървена конструкция)?

Сроковете пряко зависят от сложността на проекта и степента на довършителни работи. Ние не работим с „типови” проекти, затова отделяме огромно внимание на  проектирането. За нас на първо място е функционалността, защото най-важното е да се чувствате удобно удома. Под внимание се взимат фактори като изложение, достъп, паркиране, градина, красива гледка и много други, дори и това на къде не искате да гледате. Всеки наш клиент има своя представа как трябва да изглежда неговият дом, колко спални и бани да има, за колко места да е трапезарията, накъде да е обърната верандата, къде и каква да е кухнята, да има ли камина и т.н. Ако не сте си задавали част от тези въпроси нашите консултанти и проектанти ще ви подсетят за тях, ще направят конкретни предложения, съобразени с изброените фактори, нормативната база и Вашите конкретни желания. При съгласувани проекти, разрешително за строеж и подходящ сезон новият Ви дом може да е готов „до ключ” за 4 до 8 месеца. Възможно е част от това време да бъде „скрито” в зимния или подготвителен период, при което „на терен” ще се строи между 2 и 4 месеца.

Каква продължителност на живота има сглобяемата къща (къща с дървена конструкция)?

Експлоатационния срок на една сграда, без значение от  системата на строителство, се определя от качествата на вложените материали, както и от тяхната способност да запазват за дълго първоначалните си якостни характеристики. Други фактори са качественото проектиране, изработка и монтаж и не на последно място нормалната поддръжка и експлоатация на сградата. Дървото е основен конструкционен материал и е доказано, че ако не е подложено на външни вредители, не променя качествата се с течение на времето. Слепената дървесина е още една технологична крачка в борбата за по-дълъг живот на къщите с дървена конструкция. Нормален експлоатационен период при добра поддръжка е около 70 години, след което с качествен ремонт срокът може да се удвои. В Западна Европа и Северна Америка, където този вид сгради са традициионни, има къщи на повече от 150 години. Нашият опит в реставрирането на стари български дървени къщи показва, че дори такива на по 180 години са напълно годни за живеене след необходимите консервационни дейности.

Възможно ли е частично изпълнение?

Да. Клиентът сам избира до какъв етап да бъде изградена къщата. Например възможно е ние да ви доставим носещите елементи, или да ги доставим и изградим носещата конструкция, а вие сами да изпълните довършителните работи. Но не е възможно да изпълним къщата без покрив или без вътрешни стени, които са съставна част от цялостната конструкция.

Сглобяемите къщи (къщи с дървена конструкция) устойчиви ли са на земетресения?

Къщите с гредово-редова дървена конструкция са много по-безопасно място по време на земетресение от тези, изпълнени по традиционните методи. Ако конструкцията на дървената къща е проектирана и изпълнена правилно тя ще издържи на земетресение от 9 степен по скалата на Медведев – Шпонхоиер – Карник. Дървената къща е много по-лека от конвенционалните сгради и това дава предимство при земетресения. Наличието на много на брой по-малко натоварени сглобки, вместо няколко големи възела, позволява сградата да се огъва и с това ефективно да се гаси енергията.

Сглобяемите къщи (къщи с дървена конструкция) устойчиви ли са на пожар?

Нищо не е напълно устойчиво на пожар! При силни температури металът също гори, а бетонът става чуплив. Борбата с домашните пожари е въпрос на превенция и недопускане на възникването им. За такава роля съвременният дом е достатъчно добре екипиран. Широко разпространена заблуда е, че къщите с дървена конструкция са изложени на по-голям риск от пожар. Резултатие от разследвания на пожари по цял свят показват, че те почти никога не започват от конструкцията на сградата. Най-чести причинители са ел. уреди и обзавеждане. Благодарение на многослойната структура на стените и използваните негорими или самогаснещи материали дървената конструкция е надеждно защитена. Дефектотоковата защита предпазва от възникване на пожар при къси съединения в електрическата мрежа, а това е най-опасният причинител на пожари, защото е невидим. Дори и при много силни пожари и достигане на огън до дървената конструкция, трябва да се знае, че дървото изключително бавно променя носещата си способност при нагряване, а това осигурява необходимото време за евакуация. За сгради със строги противопожарни изисквания или за открити дървени елементи от конструкцията се използват препарати за третиране на дървото, които го правят трудногоримо и самогаснещо. Проектната документация, която „ЕКОФОРИЯ” ООД предава на клиентите си, съдържа част “Пожарна безопасност”, изготвена от лицензиран инженер-пожарникар.

Каква е звуко и топлоизолацията на къщите с дървена конструкция?

Дървената конструкция предлага огромен потенциал за спестяване на енергия. Рамка от дървен иглолистен материал е изпълнена с изолация от минерална вата или пенополиуретанова пяна. След конструктивното затваряне с MFP или OSB-3 има допълнителна изолация и вентилирана обшивка от външната страна. Вътрешни стени също са изолирани, за да се осигури по-високо ниво на акустичен конфорт, както и да предложи диференциран топлинен контрол на различните стаи.  Стойностите на обобщения коефициент на топлопреминаване /тавани, стени, подове/ предполага разход на енергия за отопление и охлаждане по-нисък с 35-40 % в сравнение с конвенционалното строителство. Добрата топлоизолация и ниската инертност на стените позволяват бързото охлаждане и затопляне на помещенията с минимален разход на енергия.

Трябва ли проектът да бъде съгласуван с ВиК и Електроснабдяване?

Предоставяне на копие от визата за проектиране във ВиК и Електроснабдяване е нужно, за да бъдат съгласувани възможностите за свързване към съществуващите мрежи. ВиК дружеството ще покаже къде и как да се проектира включване към водопровод и канализация. Електроснабдяване ще определи максималната инсталирана мощност, която проектантите да имат предвид при своята работа. Без съгласуване с ВиК и Електроснабдяване не е възможно да бъдат одобрени проектите в общината на населеното място.

Има ли специални изисквания към терена?

Не! С технологията и материалите, с които „ЕКОФОРИЯ” ООД работи, и при наличието на необходимата строителна документация, сме в състояние да осъществим вашия дом навсякъде.